Професионален футболен клуб СЛАВИЯ
 

Отговор на Министерството на спорта и Столична община на призива на Сдружение "Славия"

Отговор на Министерството на спорта и Столична община на призива на Сдружение

Министерството на младежта и спорта и Столична община отговориха на сдружение "Славия" относно призива за помощ за завръщане на "белите" на собствения им стадион. През последната една година Славия домакинства в мачовете си от шампионата на България и Лига Европа на Националния стадион "Васил Левски", защото клубното съоръжение не отговаря на изискванията за провеждане на мачове.
Писмото на Сдружение "Славия" е подкрепено от над 100 известни дейци на спорта, науката и културата, както и от журналисти. 
"В Министерството на младежта и спорта е постъпило писмо с обръщение от ръководството на Сдружение "Славия" за финансиране на дейности по изграждане на осветителна инсталация на стадион "Славия", за което Ви информирам както следва: 
Наредба номер 2 от 08.05.2014 година за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на министъра на младежта и спорта се определят условията и редът за финансовото подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения от министъра на младежта и спорта. Право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортните организации, на които е възложено управлението на държавната собственост, общините и държавните спортни училища, като следва спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, подлежащи на изграждане, реконструкция и модернизация да са държавна или общинска собственост. 
До настоящия момент проект за реконструкция или изграждане на осветителна инсталация на стадион "Славия" не е постъпвал", пише в отговора на министър Красен Кралев до сдружение "Славия".
Столична община в лицето на заместник-кмета Тодор Чобанов също даде своя отговор на призива на сдружението. 
"Приемете моята благодарност за активната гражданска позиция по отношение на спорта - безспокойствието Ви за състоянието на спортната база и възможностите за развитие. Цитираните от Вас градове, чиито стадиони са финансово подкрепени, имат статут на публична общинска или държавна собственост. Финансирането им е осигурено по Програмата за сигурността на спортните обекти от Министерството на младежта и спорта. Съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, собственик на терена е ПФК Славия, а на съоръженията е ОСК Славия - т.е. частна собственост. Отговорност за поддръжката на обекта имат собствениците.
Бихме подкрепили Ваш призив към БФС за преразглеждане на решението, всички мачове да се играят в тъмната част от денонощието, до решаването на проблемите на стадиони, чието осветление не отговаря на изискванията. Заслугите на Славия са безспорни и те са част от спортната история на България. 
От 2016 година е разработена Програма за развитие на детско-юношеския спорт и има за цел да подпомогне дейността на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт. През последните две години са финансиране над 10 спортни клуба от ОСК Славия за дейности по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта", пише в отговора на заместник-кмета Тодор Чобанов.  
 
 
Asset Insurance
Ledenika
International Asset Bank
bet365
Български English