00359/2 8569197 slavia@intech.bg

За втора година почитаме паметта на легендата на Славия, българския футбол и спорт-Александър Шаламанов. Шами е най-чистото олицетворение на БЯЛАТА идея, а това ни задължава да поддържаме жив спомена за него!

Поклон пред светлата ти памет!

Никога няма да те забравим!